[Filter: Positive Posts] giaoduchocduong's post subject matched "like", board "FilterNotifications".

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Reply
giaoduchocduong
Listener

[Filter: Positive Posts] giaoduchocduong's post subject matched "like", board "FilterNotifications".


[Filter: Positive Posts] giaoduchocduong's post subject matched "like", board "FilterNotifications".


Post Subject: Re: [Filter: Positive Posts] kienthuckhoingh's post subject matched "like", board "Fi


Subject text "like" matched filter pattern "like".


Post Body:

giaoduchocduong.net là chuyên trang cung cấp kiến thức, xây dựng, thiết kế những bài giảng về các môn toán học, sinh học, vật lý, hóa học,... của tất cả các cấp từ cơ bản đến nâng cao. Bởi vì thấu hiểu được kiến thức là nền tảng của cuộc sống. Những bài giảng của giaoduchocduong.net được thiết kế vô cùng đơn giản và dễ hiểu, từ đó giúp học sinh hiểu rõ hơn những kiến thức trong sách vở và mở rộng kiến thức, giúp cải thiện năng lực sau mỗi lần học.
#kienthuchocduong #giaoduchocduong #giaoduchocduongnet
Location : 737 Đ. La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Hotline : 0942297657
Email : info.giaoduchocduong.net@gmail.com
Website : https://giaoduchocduong.net/


Post by User[id=8986,login=giaoduchocduong] has message uid 10457.


Link to post: Re: [Filter: Positive Posts] kienthuckhoingh's post subject matched "like", board "Fi