Hieu ro luat choi Baccarat Hi88 va cach tinh diem hieu qua

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Reply
hi88petx
Occasional Contributor

Hieu ro luat choi Baccarat Hi88 va cach tinh diem hieu qua

Để hiểu rõ luật chơi Baccarat Hi88 và cách tính điểm hiệu quả, hãy tham khảo hướng dẫn sau:

Luật chơi Baccarat Hi88 :

 1. Các lá bài: Baccarat Hi88 được chơi bằng bộ bài tiêu chuẩn, mỗi lá bài có giá trị nhất định. Thẻ số từ 2 đến 9 có giá trị tương ứng với số trên thẻ. Thẻ 10 và các lá bài hình (J, Q, K) có giá trị là 0. Thẻ Át có giá trị 1.

 2. Người chơi: Trong mỗi ván, có ít nhất hai bên tham gia - "Player" (người chơi) và "Banker" (người đại diện cho sòng bạc). Bạn có thể đặt cược trên "Player," "Banker," hoặc "Hòa" (Tie).

 3. Phân phát lá bài: Mỗi bên (Player và Banker) sẽ được chia hai lá bài ban đầu. Sau đó, nếu cần, có thể chia thêm một hoặc hai lá bài nữa theo quy tắc cụ thể.

 4. Tính tổng điểm: Tổng giá trị của các lá bài được tính bằng cách cộng giá trị của mỗi lá bài lại với nhau. Ví dụ, nếu bạn có lá bài 7 và 8, tổng điểm là 15, nhưng chỉ tính hàng đơn (5 điểm).

 5. Kết quả và thắng cuộc: Bên nào có tổng điểm gần bằng 9 hoặc cách gần nhất đến 9 sau khi tất cả lá bài đã được mở sẽ thắng. Nếu tổng điểm của Player và Banker bằng nhau, kết quả là "Hòa," và người đặt cược trên "Hòa" sẽ thắng.

Cách tính điểm trong Baccarat Hi88:

 • Tính điểm trong Baccarat Hi88 có một số quy tắc đơn giản:
 • Tổng điểm được tính dựa trên giá trị của các lá bài.
 • Nếu tổng điểm vượt quá 9, chỉ số hàng đơn (cột hàng phải của tổng) được sử dụng. Ví dụ, nếu tổng là 15, chỉ số hàng đơn là 5.
 • Nếu tổng điểm ban đầu của "Player" hoặc "Banker" là 8 hoặc 9, đó được gọi là "Tự nhiên," và không có thêm lá bài nào được chia.

Cách tính điểm cụ thể của Baccarat Hi88 như sau:

 • Nếu "Player" hoặc "Banker" có tổng điểm của 8 hoặc 9, đó là "Tự nhiên," không cần chia thêm bất kỳ lá bài nào.
 • Nếu "Player" có tổng điểm từ 0 đến 5, thì sẽ được chia thêm lá bài.
 • Nếu "Player" có tổng điểm từ 6 đến 9, không chia thêm lá bài.
 • Nếu "Banker" có tổng điểm từ 0 đến 2, thì sẽ được chia thêm lá bài.
 • Nếu "Banker" có tổng điểm là 3, chia thêm lá bài tùy thuộc vào giá trị của lá bài thứ ba của "Player."
 • Nếu "Banker" có tổng điểm là 4, chia thêm lá bài nếu lá bài thứ ba của "Player" có giá trị từ 2 đến 7.
 • Nếu "Banker" có tổng điểm là 5, chia thêm lá bài nếu lá bài thứ ba của "Player" có giá trị từ 4 đến 7.
 • Nếu "Banker" có tổng điểm từ 6 đến 9, không chia thêm lá bài.